Потребителско Споразумение

MyBB предлага услуги за тези лица и организации, които се съгласят с всички упоменати Общи Условия. Всички тези условия за необходими, но не и всеобхватни. Ние си запазваме правото да откажем или прекратим услуга на всеки потребител на база собствената си преценка.

Потребителят се съгласява, че използването на форума е изцяло на негов риск. Форумът се предоставя "както си е" и няма гаранции, които да са изразени или подразбиращи се.

Екип администрация на MyBB не носи отговорност за съдържанието на своите потребителски форуми.

Екип администрация на MyBB не дава никакви гаранции по отношение на точността, коректността и пълнотата на информацията, публикувана на потребителските форуми и не носи отговорност за:

  • грешки или неточности, причинени от използването на тази информация;
  • каквато и да е неизправност в компютърното оборудване, която може се случи, докато използвате нашите услуги, както и всяко забавяне и прекъсване на нашата услуга;
  • всяка загуба или щета, причинени от съдържание или услуги, предоставени от потребителски форуми.

Мислите и мненията, изразени от нашите потребители, не отразяват непременно мнението на екип администрация на MyBB.

MyBB си запазва правото да предотвратява неправомерното използване на услугата, включително и да отказва достъп до сървъра и да премахва публикувана информация.

Потребителят е изцяло отговорен за всички дейности, които се случват под неговото / нейното име и парола на неговия / нейния форум, който е собственост на MyBB.

Потребителят се съгласява да не използва услугите на MyBB за цели, които противоречат на правната система на Русия и които нарушават поверителността на информацията или могат да причинят неизправност на системата. В случай на нарушение на този ангажимент, всички потребителски данни могат да бъдат изтрити без предупреждение.

Потребителят носи пълна отговорност за цялата информация, публикувана от него / нея или други потребители в рамките на неговия / нейния форум или които са достъпни в Интернет чрез каквито и да е други средства. MyBB не носи отговорност за информацията, публикувана на потребителските форуми от потребителите на услуги или трети страни.

MyBB не поема отговорност за каквото и да било прекъсване на предоставянето на услуги. MyBB не гарантира, че услугите няма да бъдат прекъсвани и че услугата не съдържа грешки или че всички грешки ще бъдат коригирани.

Услугата на MyBB строго забранява:

  • Публикуването (вземане на достъп отвън) на всяко съдържание, свързано с (но и не само с) голота на непълнолетни лица, както и линкове към такива ресурси.
  • Извършването на неправомерни действия и нарушения спрямо настоящата руска правна система.
  • Псуването и богохулстването.
  • Всякаква омраза или прояви на враждебност към индивиди, групи или организации.

Форумът може да бъде изтрит за всяко нарушение на правилата без предупреждение.

MyBB има правото (но не и задължението) да изтрие форум, в който не е имало нови публикации през изминалата година.

MyBB има възможност да бъде домакин на свободните потребителски форуми чрез спонсориране на рекламодателите. Ето защо, ние си запазваме правото да поставяме рекламна информация на вашия форум под формата на банери и реклами, без да вземаме предвид съдържанието на вашия форум.

MyBB има правото да променя някои от характеристиките на банер рекламите във вашия форум.

MyBB не носи отговорност пред трети страни за ситуации, свързани с нарушаване на авторските права на трети лица от страна на потребителите на услуги.

Потребителят като администратор на форум е съгласен, че във форума си няма да включва материали, които са собственост на трети лица.

Всички услуги на MyBB са предоставени във формата, в която са разработени. Потребителят не може да изисква от MyBB да актуализира или да променя предоставените услуги в съответствие с неговите / нейните лични нужди.

Всеки потребител на безплатната услуга за форум от MyBB става автоматично абониран за новини по имейл не повече от един път седмично.

Сегашното споразумение може да бъде едностранно променяно от MyBB. Потребителят ще бъде своевременно информиран за тези промени.

Чрез създаването на безплатен MyBB форум вие приемате напълно настоящото споразумение. С най-добри пожелания, екип администрация на MyBB.